Thursday, August 21, 2008

...kAbALuktUtAn(PART 2)...

 1. Walang matigas na tinapay sa gutom na tao

 2. Birds of the same feather make a good feather duster.

 3. Ang taong naglalakad nang matulin... may utang.

 4. No guts, no glory... no ID, no entry

 5. Matalino man ang matsing, matsing pa rin.

 6. Ang sakit ng kalingkingan, kailangan ng alaxan.

 7. Do unto others... then run!!!

 8. Kapag puno na ang salop, kumuha na ng ibang salop.

 9. When all else fails, follow instructions.

 10. An apple a day cannot be an orange a day.

 11. Pag may isinuksok, isuksok mo pa, harder!

 12. Batu-bato sa langit, ang tamaan... sapul .

 13. Huwag magbilang ng manok kung alaga mo ay itik .

 14. If you can't beat them, shoot them

 15. Dont judge the book by its cover... if u are not a judge or else you will cover the book!

 16. Ang buhay ay parang bato, it's hard

 17. Better late than later...

 18. Magbiro ka na sa lasing, Magbiro ka na sa bagong gising,'wag lang sa lasing na bagong gising.

 19. Try and try until you succeed... or else try another

 20. Ako ang nagsaing... iba ang kumain. diet ako eh.


1 comment:

Kate said...

uh...

i really don't know what to say about this.

*ehem*

some of them makes sense while others are just... just plain funny!!!

*i'd appreciate your comments, too...*